Aantrekkelijk vernieuwen
Projectontwikkelaars opgelet: Peter Pals Makelaardij o/g staat aan de wieg van tal van initiatieven om de Zaanstreek in de volle breedte een aantrekkelijk woongebied te laten blijven. 

Hoe? Door nieuwbouw te ontwikkelen op bekend of nog onbekend terrein. Of over te gaan tot vernieuwing van bestaande bouw. Door onze exclusieve bekendheid met de streek, zijn bebouwing en de bouwcondities zijn wij een goede partij voor samenwerking.
Met projectontwikkelaars, aannemers en bouwbedrijven enerzijds en particulieren anderzijds.

Onze expertise richt zich op nieuwbouw op bestaande locaties, al dan niet bebouwd. Ook voor vernieuwbouw draaien we onze hand niet om. Denk aan verouderde of in onbruik geraakte schoolgebouwen, kerken of kantoren, die dankzij een wijziging van het bestemmingsplan kunnen worden omgebouwd tot woonappartementen die aan de eisen van de moderne tijd voldoen. 

Kortom: wie kiest voor expansie in de Zaanstreek, kiest voor Peter Pals Makelaardij o/g. Die alles weet van ruim en vooral rustig wonen, met de attracties van de grote stad om de hoek.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen